Η Δρ. Αλεξάνδρα Καώνη είναι Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  Είναι κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου στην Αγγλική Γλώσσα από το University of Glasgow, της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει επίσης αποκτήσει ΜΒΑ από το University of Louisville των Η.Π.Α., και Διδακτορικό με θέμα τη Δια-βίου Εκπαίδευση από το University of Leicester, Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία ως καθηγήτρια Αγγλικών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, εκπαίδευση και φύλο, δια βίου μάθηση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ηγείται της ομάδας ακαδημαϊκών του New York College και είναι υπεύθυνη για θέματα ποιότητας που αφορούν στην εφαρμογή των συνεργασιών με τα Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Σήμερα, εκτός από τα άλλα διοικητικά της καθήκοντα, διαχειρίζεται το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και υποστηρίζει τους φοιτητές στη μετάβασή τους από το λύκειο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

   Dr. Alexandra Kaoni is the Director of Academic Affairs & Quality Enhancement. She holds a BA and an MPhil in English Language and Linguistics from the University of Glasgow, UK. Her MPhil Dissertation examined the gender differences in oral language. She also completed an MBA from the University of Louisville, USA. She has recently received the PhD in Lifelong Learning from the University of Leicester, UK. Her experience includes teaching in international schools in Glasgow, UK and Strasbourg, France. She has been working at New York College since 1995 initially as a teacher of English and Academic Writing, and subsequently in the management of the college. Today, in addition to her other administrative duties, she manages the English Language Department and she coaches students in academic writing, presentations, and study skills. Alexandra is much appreciated by her students for her approachability and eagerness to support students to make the best out of their studies.