Η Dr. Antonia Svensson κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία από το University of Goldsmiths του Λονδίνου (Μονάδα Σχολικών και Οικογενειακών Σπουδών) και Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας από το University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία. Εκτός από επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας και καθηγήτρια Ψυχολογίας στο New York College, είναι επίσης η Διεθνής Οργανώτρια της ISPS (Παγκόσμιος Οργανισμός με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και ιστορία 50 ετών στον οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί στο πεδίο της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και διοργανώνει συνέδρια, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ολόκληρο τον κόσμο). Η Dr. Svensson εργάστηκε ως ερευνήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα, όπου συμμετείχε στην έρευνα για τις σχέσεις μεταξύ γενεών που χρηματοδοτήθηκε από το 5ο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, συμμετείχε ως ερευνήτρια στο Univeristy Anglia of Cambridge, όπου διεξήγαγε διετή αξιολόγηση του διεθνούς προγράμματος Mistral για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, σωματικής και μαθησιακής αναπηρίας. ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Dr.Svensson είναι ψυχολόγος με άδεια και επίσης θεραπευτής ψυχαγωγίας χορού που ειδικεύεται στην εργασία με παιδιά, γυναίκες και ευάλωτους πληθυσμούς.

 

 

Dr. Antonia Svensson holds a PhD in Psychology from Goldsmiths University of London (Unit for School and Family Studies) and an MSc in Health Psychology from the University of Surrey, UK.  Apart from heading the Psychology Department, and her teaching responsibilities at NYC, she is also the International Organiser of ISPS (a global organization with presence in over 20 countries and a history of 50 years. She is composed of the leading international professionals, service providers and academics in the field of psycho-social intervention, and organizes conferences, awareness campaigns, and training at national, regional and local levels around the world.)  Dr Svensson was  previously a researcher for the National School of Public Health in Athens, where she was involved in research on intergenerational relationships funded by the 5th Framework of the European Commission.  Furthermore she was involved as a Project Evaluator/Researcher at Anglia University, Cambridge, where she conducted a two-year evaluation of the international project Mistral to improve the employment opportunities of people with mental health problems, physical and learning disabilities; a project funded by the European Social Fund. Dr Svensson is a Licensed Psychologist and also a Dance Movement Therapist specialising in work with children, women and vulnerable populations.