Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να διδαχθώ από ανθρώπους που εκτός από εξαίρετοι καθηγητές με μεταδοτικότητα και αγάπη προς αυτό που
κάνουν και προς τους μαθητές τους, κάποιοι ήταν και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, γεμάτοι από πείρα και εμπειρίες που ήθελαν να μεταβιβάσουν μέσα από case studies της
δικής τους εργασιακής ζωή, κάτι πολύ χρήσιμο για όλους εμάς που τότε ξεκινούσαμε δειλά τα πρώτα μας επαγγελματικά βήματα.

Επιπλέον, η πολυπολιτισμικότητα και η επαφή μας με καθηγητές και φοιτητές, από διαφορετικές κουλτούρες, μας βοήθησαν να προσεγγίσουμε την πορεία και την εξέλιξή μας,
με τρόπο ευέλικτο και ανοιχτό στις προκλήσεις.